Ostatnia aktualizacja: 13.08.2020 r., godz. 13:29
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Zestawienie istotnych cech spółek

Gazeta Podatkowa
 

cywilna jawna partnerska komandytowa komandytowo-
-akcyjna

z o.o.

akcyjna
Czy ma podmiotowość prawną na gruncie prawa cywilnego?

NIE1

TAK
(są tzw. ułomnymi osobami prawnymi, art. 8 K.s.h.)

TAK
(są osobami prawnymi, art. 18 K.s.h.)

Kto jest podatnikiem podatku dochodowego?

wspólnicy

wspólnicy

wspólnicy

wspólnicy

spółka

spółka

spółka

Czy
wspólnicy
są płatnikami składek?

Wspólnik spółki cywilnej - osoba fizyczna jest przedsiębiorcą. Wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, w świetle art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uznaje się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Oznacza to, że wspólnicy tych spółek podlegają ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących przedsiębiorców. Wspólnik jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Spółka jest płatnikiem składek jedynie za osoby objęte obowiązkiem ubezpieczeń (np. pracowników).

Status wspólnika dwuosobowej i liczniejszej spółki z o.o.2, komplementariusza/akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej bądź akcjonariusza spółki akcyjnej nie rodzi wobec takiej osoby obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy spółka
musi
prowadzić
pełną księgowość?

Spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie nieosiągające limitu przychodów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości mogą prowadzić księgę podatkową przychodów i rozchodów, chyba że z własnej inicjatywy zdecydują się prowadzić pełną księgowość stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

TAK

TAK

TAK

TAK

Czy spółka
musi
mieć
kapitał zakładowy?

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK
min. 50.000 zł

TAK
min. 5.000 zł

TAK
min. 100.000 zł

Jakie są
koszty rejestracji, zgłaszania
zmian do CEIDG/KRS?

BRAK

Uzyskanie wpisu do KRS - 600 zł

Uzyskanie wpisu do KRS w trybie S24 - 350 zł (dotyczy tylko spółki jawnej, komandytowej i z o.o.)

Zgłaszanie zmian - 350 zł (w trybie S24 300 zł)

Koszt złożenia sprawozdania finansowego w KRS:

- poprzez System Repozytorium Dokumentów Finansowych - bezpłatnie,
- poprzez System "Portal S24 - rejestracja Spółki. Inne wnioski" - 140 zł

Czy
wspólnicy ponoszą odpowie-
dzialność
za
zobowiąza-
nia cywilnopra-
wne spółki?

TAK

nieograni-
czoną

TAK

nieograni-
czoną,
ale uzupeł-
niającą3

TAK

nieograniczoną, ale uzupełniającą3.
Poza tym odpowiedzialność partnera ograniczona jest w zakresie określonym w art. 95 K.s.h.4

TAK

komplementariusze - nieograniczoną, ale uzupełniającą3, a komandytariusze ograniczoną5, uzupełniającą3

Komplementariusze TAK, nieograniczoną, ale uzupełniającą3.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki (zob. art. 135 i art. 127 § 4 K.s.h.)

NIE

(zob. art. 151 § 4 i art. 13 K.s.h.) 6

NIE

(zob. art. 301 § 5 i art. 13 K.s.h.)

Czy
wspólnicy ponoszą odpowie-
dzialność
za
długi publiczno-
prawne spółki?

TAK

wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe/składkowe spółki (zob. art. 115 Ordynacji podatkowej)

TAK – tylko komplementariusze

komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe/składkowe spółki; komandytariusz (akcjonariusz) nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 115 Ordynacji podatkowej

NIE

Jednakże za zaległości podatkowe (składkowe) spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu na zasadach określonych w art. 116 Ordynacji podatkowej

Kto
prowadzi sprawy
spółki
i ją
reprezentuje?

wspólnicy
(art. 865
-866 K.c.)

wspólnicy
(art. 29
-30 K.s.h.)

partnerzy
albo zarząd
(art. 96-97 K.s.h.)

komplemen-
tariusze
(art. 117-118 K.s.h.)

komplemen-
tariusze
(art. 137
-138 K.s.h.)

zarząd
(art. 201 K.s.h.)

zarząd
(art. 368 K.s.h.)

1 Na gruncie prawa cywilnego spółka cywilna nie ma nawet podmiotowości prawnej. Jest jedynie umową łączącą wspólników. Spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS ani do CEIDG. Na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jako przedsiębiorców traktuje się wspólników. Każdy uczestnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną musi mieć wpis w CEIDG.
2 Jedyny (lub niemal jedyny) wspólnik spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących przedsiębiorców art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
3 Uzupełniający (subsydiarny) charakter odpowiedzialności wspólników określa art. 31 K.s.h. W przypadku spółek, które będą dysponować określonym majątkiem, zasada ta będzie mieć duże znaczenie w praktyce. Prywatny majątek wspólników jest bowiem chroniony przed egzekucją, do czasu gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
4 Partnerami w tej spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 K.s.h. lub w odrębnej ustawie.
5 Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Co więcej, jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. 111 i art. 112 § 1 K.s.h.). Jeżeli zatem wartość wkładu wniesionego do spółki przez komandytariusza będzie równa bądź wyższa od sumy komandytowej, wówczas nie będzie on ponosił odpowiedzialności za długi spółki (zob. też art. 104 § 4 K.s.h.).
6 Jeżeli jednak wspólnicy wejdą w skład zarządu, wówczas mogą spłacać ewentualne długi spółki czy jej zaległości podatkowe (składkowe) na zasadach określonych dla członków zarządu odpowiednio w K.s.h. bądź w Ordynacji podatkowej.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 sierpnia 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.