separatorgoraprzod
A A A

Kiedy PCC rozlicza spółka a kiedy wspólnicy?

Gazeta Podatkowa

Wspólnicy wnoszą wkład gotówkowy po 5.000 zł i muszą wypełnić PCC-3. Przedmiotem opodatkowania jest umowa spółki. Czy na PCC-3 należy wymienić każdego ze wspólników z osobna i dołączyć też PCC-3/A? Czy w drukach trzeba podać NIP spółki i jej nazwę?

Z pytania nie wynika czy chodzi o spółkę cywilną czy którąś ze spółek handlowych. Nie jest też jednoznacznie określone czy wnoszone wkłady następują w związku z zawarciem umowy spółki, czy też z wniesieniem dodatkowych wkładów do spółki już istniejącej. W tej drugiej kwestii należy wskazać, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany. W myśl art. 1 ust. 3 ustawy o PCC (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.), w przypadku umowy spółki za jej zmianę uważa się m.in.:

  • przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
     
  • przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki.

Przy umowie spółki cywilnej obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są solidarnie do zapłaty podatku. Wynika tak z art. 4 pkt 9 i art. 5 ust. 2 ustawy o PCC i regulacja ta przesądza o tym, jak należy wypełniać deklaracje PCC. W przypadku gdy z PCC ma rozliczyć się spółka handlowa, składa ona wyłącznie druk PCC-3 i w nim podaje swoje dane (w tym NIP czy firmę - nazwę).


Stawka PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.


Gdy PCC rozliczany jest od umowy spółki cywilnej, wówczas to wspólnicy, jako podatnicy, składają deklarację PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A. W takim przypadku w PCC-3 należy wpisać m.in. NIP i dane identyfikacyjne jednego ze wspólników. W części G PCC-3 trzeba podać adres siedziby spółki (rzeczywistego ośrodka zarządzania). Z kolei w druku PCC-3/A w pkt 1 musi widnieć NIP podatnika wymienionego w cz. B deklaracji PCC-3 (tj. wymienionego w tym druku wspólnika), a jego dane należy podać w cz. A. Natomiast cz. B i C druku PCC-3/A służy określeniu kolejnego podatnika -wspólnika. W zależności od tego ilu wspólników liczy spółka cywilna (poza tym, którego dane można podać w PCC-3) tyle druków PCC-3/A należy załączyć.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 30 sierpnia 2015 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60