Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r., godz. 12:43
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Obowiązki podatnika w zakresie składania deklaracji VAT

Poradnik VAT

1. Obowiązek rozliczania podatku VAT przez czynnych podatników

Na czynnych podatnikach VAT, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykonali czynności opodatkowane czy też nie, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji VAT (miesięcznej bądź też w niektórych przypadkach kwartalnej). Nawet zatem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych (podatek należny wyniósł "0") ani też nie dokonywał zakupów towarów i usług uprawniających do odliczenia VAT naliczonego, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT.

Przykład

Czynny podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży mebli ogrodowych, w okresie od października do grudnia nie dokonywał sprzedaży towarów (brak zainteresowania klientów w tym okresie). Nie dokonywał również zakupów towarów i usług, przy nabyciu których mógł odliczyć VAT naliczony. Jeżeli podatnik nie zawiesił działalności gospodarczej na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, miał bezwzględny obowiązek złożenia deklaracji VAT za październik, listopad i grudzień, niezależnie od tego, że będzie to tzw. deklaracja "zerowa".

2. Termin złożenia deklaracji VAT

Generalna zasada dotycząca terminu złożenia deklaracji VAT przez czynnych podatników VAT wyrażona została w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. W myśl tych regulacji podatnicy, o których mowa w art. 15, obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne (kwartalne), w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale).

Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy drobnych przedsiębiorców, czyli podatników zwolnionych z podatku na mocy art. 113 ustawy o VAT, ze względu na osiągnięty obrót nieprzekraczający kwoty 200.000 zł oraz podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku.

Oprócz rozliczeń miesięcznych, ustawa o VAT przewiduje również kwartalne rozliczanie podatku.

Kwartalne deklaracje VAT-7K składać mogą zasadniczo wyłącznie mali podatnicy. Nie w każdym jednak przypadku jest to możliwe, bowiem kwartalne rozliczanie nie jest możliwe w przypadku małych podatników:

 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonano rejestracji lub
   
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez VAT nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Deklaracje VAT składa się za dany okres rozliczeniowy (miesiąc bądź kwartał) bez wezwania organu podatkowego. Zatem na podatniku spoczywa obowiązek terminowego złożenia deklaracji VAT i rozliczenia podatku.

W myśl art. 99 ust. 12 ustawy o VAT, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości. Deklaracja złożona przez podatnika korzysta zatem z domniemania prawdziwości.

Uwaga

Miesięczną deklarację VAT-7 składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Deklarację kwartalną VAT-7K składa się natomiast w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Nawet jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ma obowiązek złożenia deklaracji.

» Właściwość urzędu skarbowego w sprawie deklaracji VAT

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 Ordynacji.

Oznacza to, że w przypadku osób fizycznych właściwym organem w sprawie rozliczania podatku VAT jest organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, natomiast w przypadku osób prawnych lub jednostek niemających osobowości prawnej - ze względu na siedzibę podatnika.

3. Kiedy podatnik może być zwolniony z obowiązku złożenia deklaracji VAT?

Na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie jest jednak bezwzględnie obowiązujące. Nie dotyczy ono:

1) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

2) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami;

3) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

4) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 12 lipca 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.