Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 19 października 2021 r.
          Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021 r., godz. 13:07
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Regulowanie podatków i składek ZUS z konta spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa

Matka i jej dzieci (syn i córka) prowadzą w formie spółki cywilnej rodzinną firmę. Czy z rachunku bankowego spółki cywilnej mogą być opłacane zobowiązania podatkowe i składki ZUS wspólników bez ograniczeń, czy tylko do kwoty 1.000 zł?

Wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi mogą bez ograniczeń kwotowych opłacać swoje zobowiązania podatkowe oraz składki ZUS ze wspólnego rachunku bankowego.

Przypadki, w których dopuszczalne jest uregulowanie podatku (zaliczki na podatek) przez kogoś innego niż podatnik, określa art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej. Zapłaty może dokonać:

1) małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha,

2) aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł.

Regulacje zawarte w ostatnim punkcie (3) pozwalają spółkom osobowym opłacać ze swojego konta podatki wspólników, z tym że z zachowaniem wskazanego limitu kwotowego. Nie dotyczy to spółki cywilnej. Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego nie ma podmiotowości prawnej (jest to umowa). Nie może więc posiadać własnego rachunku bankowego. Rachunki bankowe mogą być prowadzone dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale pod warunkiem, że posiadają zdolność prawną. Wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi mogą natomiast założyć wspólne konto. Stanowi o tym art. 51 Prawa bankowego. Taki wspólny rachunek bankowy jest z prawnego punktu widzenia kontem osób fizycznych - wspólników, a nie spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej, regulując zobowiązania podatkowe ze wspólnego rachunku bankowego, dokonują wpłaty z własnych środków finansowych i w swoim imieniu. Taka wpłata nie jest realizowana przez inny podmiot niż podatnik i nie dotyczy jej limit 1.000 zł (nie ma tutaj zastosowania art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej).

Niezależnie od tego, osoby prowadzące rodzinną firmę w formie spółki cywilnej, mogą bez limitów kwotowych opłacać podatki swoich najbliższych jako członkowie rodziny. Zobowiązanie podatkowe podatnika wygaśnie w wyniku wpłaty dokonanej przez jego: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma lub macochę (także z ich rachunków).

W zakresie ubezpieczeń w ZUS wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Każdy ze wspólników zgłasza się w ZUS odrębnie jako płatnik składek oraz jako osoba ubezpieczona - do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. Spółka natomiast zgłasza do ubezpieczeń oraz rozlicza składki za pracowników lub inne osoby, w stosunku do których jest płatnikiem.

Skoro osoby prowadzące pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej są dla siebie płatnikami składek do ZUS, to oznacza to, że finansują je same za siebie, w całości z własnych środków. Mają obowiązek opłacać je w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Odstępstwo od zasady bezgotówkowego rozliczania się z ZUS dotyczy natomiast mikroprzedsiębiorców w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podają (w art. 4 pkt 16) jedynie definicję rachunku bankowego (patrz ramka). Nie wskazują jednocześnie rodzaju rachunku, z którego powinny być opłacane należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Można zatem uznać, że w tym celu przedsiębiorcy mogą wykorzystywać wszystkie rachunki bankowe będące w ich posiadaniu. Składki ubezpieczeniowe za wspólnika spółki cywilnej mogą więc być opłacane ze wspólnego rachunku bankowego wspólników tej spółki.

Uiszczając składki do ZUS należy jednak pamiętać, że wpłaty z tego tytułu powinny być dokonywane przy użyciu dokumentu płatniczego określonego w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Finansów, wypełnianego zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać, którego płatnika dotyczą przekazane środki, tzn. powinna być zachowana zgodność danych identyfikacyjnych wykazanych na dowodzie wpłaty z danymi, na podstawie których zostało założone konto płatnika (tu: wspólnika spółki cywilnej). Tylko wtedy bowiem dokonana wpłata zostanie zaksięgowana na jego koncie.

Rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.