Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Zmiany w rekompensatach dla firm energochłonnych

Gazeta Podatkowa

Modyfikacji ulegnie lista sektorów i podsektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty za 2021 r. za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2. Pomocy publicznej nie otrzymają m.in. producenci nawozów. Zamiast wartości historycznych na potrzeby wyliczania rekompensat będą przyjmowane wartości rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i rzeczywistej wielkości produkcji.

Wykluczone sektory

Nowe Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. wymusiły nowelizację krajowych przepisów dotyczących rekompensat dla przedsiębiorców energochłonnych. Chodzi o rekompensaty za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla przysługujące podmiotom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny (prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy np. leasing) do instalacji w celu jej eksploatacji w sektorze lub podsektorze energochłonnym wskazanym w załączniku nr 1 do ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896). Projekt zmian do tej ustawy wyklucza część sektorów z możliwości ubiegania się rekompensaty objęte pomocą publiczną. Do grupy tej należą m.in. przedsiębiorcy zajmujący się wydobywaniem minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, produkcją nawozów i związków azotowych, wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu - w zakresie produkcji paku i koksu pakowego, górnictwem rud żelaza. Choć część przedsiębiorców wykluczono z możliwości ubiegania się o rekompensaty, to do wsparcia uprawniono zupełnie nową grupę. Mowa tu m.in. o firmach z sektorów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów rafinacji ropy naftowej, produkcją pozostałych metali nieżelaznych. Nowe zasady przyznawania wsparcia będą obowiązywać już wobec rekompensat za 2021 r.

Tak jak to jest obecnie, przedsiębiorca z uprawnionego sektora będzie mógł wystąpić o rekompensatę pod warunkiem, że ma wdrożony system zarządzania środowiskowego (EMAS bądź certyfikat ISO 14001) lub system zarządzania energią (certyfikat ISO 50001).

Wysokość rekompensaty

W projekcie zmian do ustawy o rekompensatach zaktualizowano wzory do wyliczania wartości rekompensat. Zmodyfikowano je w ten sposób, że przy wyliczaniu rekompensaty odchodzi się od produkcji referencyjnej oraz referencyjnego zużycia energii elektrycznej na rzecz produkcji rzeczywistej oraz rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w roku, za który są przyznawane rekompensaty. W konsekwencji zrezygnowano z konieczności określenia zwiększenia zdolności produkcyjnej. Kolejna zmiana polega na uchyleniu art. 7 ust. 8 ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, co oznacza objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej do kosztów kwalifikowalnych, tzn. kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla uwzględnionych w cenach energii elektrycznej, nadal wynosi 75%. Z tym że w projekcie nowelizacji ustawy o systemie rekompensat (...) wprowadzono rekompensaty dodatkowe, przysługujące po spełnieniu określonych warunków przez przedsiębiorcę. W takim przypadku intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowalnych (koszty pośrednie w ramach sektorów uprawnionych do uzyskania pomocy) nie będzie mogła przekroczyć 100%.

Nowością jest wprowadzenie dodatkowego obowiązku w zakresie redukcji emisji bezpośredniej dla podmiotów, które otrzymają rekompensaty. Obowiązek ten będzie można zrealizować np. poprzez wykazanie, że w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, co najmniej 30% energii elektrycznej, w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, została wytworzona ze źródeł zapewniających całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych (OZE).

Nowy wzór wniosku

Wniosek o przyznanie rekompensat składa się do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który przyznawane są rekompensaty, czyli w przypadku rekompensat za 2021 r. do 31 marca 2022 r. Składa się go wraz z wymaganymi załącznikami do Prezesa URE. Wniosek ten ma wymiar sformalizowany, ponieważ jego wzór obecnie jest określony w rozporządzeniu MPiT w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat... (Dz. U. z 2019 r. poz. 2285). Wniosek ten wymaga dostosowania do nowych przepisów, dlatego w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki zostanie opracowany nowy wzór tego wniosku. Ten będzie dostępny po wejściu w życie zmiany ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych oraz rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku o przyznanie rekompensat.

Sektory energochłonne objęte rekompensatami za 2021 r.
PKD/PKWiU Opis
14.11 Produkcja odzieży skórzanej
24.42 Produkcja aluminium
20.13 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
24.43 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
17.11 Produkcja masy włóknistej
17.12 Produkcja papieru i tektury
24.10 Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
19.20 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
24.44 Produkcja miedzi
24.45 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
20.16.40.15 Polietylen, w formach podstawowych
24.51 Wszystkie kategorie produktu w sektorze odlewnictwa żelaza
23.14 Podsektory w ramach sektora włókna szklanego, 23.14.12.10 Maty z włókna szklanego, 23.14.12.30 Woale z włókna szklanego
20.11 Podsektory w ramach sektorów gazów przemysłowych, 20.11.11.50 Wodór, 20.11.12.90 Nieorganiczne związki tlenowe niemetali

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.