separatorgoraprzod
A A A

Dokumenty składane w ZUS w związku z likwidacją firmy

Gazeta Podatkowa

Zlikwidowałam działalność gospodarczą z dniem 31 grudnia 2014 r. Jaki kod przyczyny wyrejestrowania należy w takim przypadku wpisać w druku wyrejestrowującym płatnika? Czy powinnam wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS nie tylko siebie, ale i zatrudnionego pracownika?

Czytelniczka nie musi podawać żadnego kodu przyczyny wyrejestrowania płatnika. Wyrejestrowanie to sporządza bowiem za przedsiębiorcę ZUS. Czytelniczka powinna jednak wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS siebie oraz pracownika, z którym z pewnością rozwiązała umowę o pracę likwidując swoją firmę.

W przypadku likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien na tę okoliczność złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Składa się go na formularzu CEIDG-1, w terminie 7 dni, licząc od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. Na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 oraz kopii decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji, otrzymanych z CEIDG, ZUS dokona za przedsiębiorcę wyrejestrowania płatnika składek (na formularzu ZUS ZWPA). Przedsiębiorca nie musi go więc samodzielnie składać w ZUS.

Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca ma jednak obowiązek przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczeń siebie, jako osoby ubezpieczonej oraz pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę. Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA. Jako kod przyczyny wyrejestrowania (zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownika) należy podać w nim 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń.


Formularz ZUS ZWUA przekazuje się do ZUS w terminie 7 dni od daty, od której wygasł tytuł do ubezpieczeń.


Najczęściej podczas wypełniania formularza ZUS ZWUA pojawiają się wątpliwości co do daty wyrejestrowania z ubezpieczeń. W tej pozycji trzeba wpisać datę, od kiedy przedsiębiorca nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tego tytułu. Jeśli w przypadku Czytelniczki ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej był 31 grudnia 2014 r., to wtedy jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń powinna wpisać 1 stycznia 2015 r. W przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń pracownika należy podać następny dzień po dniu, w którym umowa o pracę została rozwiązana.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60