Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r., godz. 12:43
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Jak wybrać właściwe PKD dla działalności firmy?

Gazeta Podatkowa

Każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi firmę, jest zobowiązany określać rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. Podanie tych kodów niezbędne jest już w momencie zakładania własnej firmy i towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia. Wszelka zmiana przedmiotu działalności firmy wiąże się z obowiązkiem zmian kodów PKD.


PKD dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Zakładając własną firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1. W polu 06.3. zobowiązany jest określić rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, podając 5-znakowy symbol według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ przyjmujący wniosek. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie, system teleinformatyczny będzie udzielać pomocnych podpowiedzi. Gdy w tym polu zabraknie miejsca, należy zaznaczyć kwadrat kontynuacji oraz wypełnić część CEIDG-RD.

Obowiązek określenia działalności według kodów PKD dotyczy również przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców. W dziale 3 wspomnianego rejestru zamieszcza się m.in. dane dotyczące przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przykładowo rozpoczynając funkcjonowanie w ramach spółki z o.o., jednym z podstawowych elementów jej umowy jest określenie przedmiotu działalności. Przy czym powinien on być określony rodzajowo, nie ma natomiast obowiązku podawania go według klasyfikacji PKD. Jak wynika jednak z praktyki, podanie w umowie spółki przedmiotu jej działalności według obowiązujących kodów PKD jest pomocne przy późniejszej jej rejestracji w KRS.

Obecnie wiążąca przedsiębiorców klasyfikacja PKD 2007 obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. i jest zgodna z klasyfikacjami europejskimi.

Rozszerzanie działalności firmy

Przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu zależy na takim dopasowaniu kodów PKD do wykonywanej działalności, aby nie ograniczały możliwości rozwoju firmy w momencie rozszerzania zakresu jej działalności. Trzeba bowiem pamiętać, iż każda zmiana dotycząca przedsiębiorcy lub prowadzonej przez niego działalności wiąże się z obowiązkiem powiadomienia organu rejestrującego firmę. Przykładowo przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do powiadamiania organu ewidencyjnego o  zmianach danych podlegających wpisowi do CEIDG w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Oznacza to więc, że jeżeli zdecyduje się na rozszerzenie prowadzonej działalności, np. o świadczenie nowych usług, to musi tę zmianę zgłosić do ewidencji poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Przy czym trzeba pamiętać, iż przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 06.3.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym kodem (kwadrat zmiany przy nazwie pola). Pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmianę, kodu nie wpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat

Jak dopasować kody?

Wybierając kody PKD dla swojej firmy przedsiębiorca powinien zacząć od wyboru tzw. rodzaju działalności przeważającej. To ten właśnie kod powinien być wpisany w wypełnianym formularzu na pierwszym miejscu. Chodzi tu o określenie tego rodzaju wykonywanej w firmie działalności, która będzie dominująca. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także osób fizycznych prowadzących własne firmy przeważający rodzaj działalności można określić na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, ustala się ją na podstawie udziału pracujących wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracowników. Działalność drugorzędna jest każdym innym rodzajem działalności, której efektem końcowym są wyroby lub usługi wykonywane dla strony trzeciej. Działalności przeważająca i drugorzędne są zazwyczaj wykonywane przy wsparciu pewnej liczby działalności pomocniczych, takich jak księgowość, magazynowanie, zaopatrzenie, promocja sprzedaży, naprawa i konserwacja itp. Tak więc, działalności pomocnicze to te, które są wykonywane wyłącznie po to, by wesprzeć działalność przeważającą lub drugorzędną przedsiębiorcy, poprzez dostarczanie wyrobów lub usług na potrzeby wyłącznie tego podmiotu.

Można korzystać z gotowych wyszukiwarek

Nie każdą prowadzoną działalność można automatycznie przypisać do danego kodu PKD. Dlatego czasami przedsiębiorca musi wybrać kod najbardziej zbliżony lub opisać wykonywaną działalność za pomocą kilku różnych kodów. Wybierając oznaczenia kodów PKD przedsiębiorca ma kilka możliwości przeprowadzenia tego procesu. Przede wszystkim może tego dokonać we własnym zakresie poprzez analizę klasyfikacji (patrz ramka). Jej schemat dostępny jest na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl. Dużym ułatwieniem może być też skorzystanie z programu automatycznie wyszukującego kody PKD po wpisaniu interesujących przedsiębiorcę słów - kluczy. Taki program również dostępny jest na stronie GUS.

Struktura klasyfikacji PKD

Poziom pierwszy

sekcja

oznaczony symbolem jednoliterowym, podzielony na 21 rodzajów działalności, np. sekcja F Budownictwo.

Poziom drugi

dział

oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli się na 88 rodzajów działalności, np. dział 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.

Poziom trzeci

grupa

oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług, np. 41.2 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Poziom czwarty

klasa

oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej, np. 42.13 roboty związane z budową mostów i tuneli.

Poziom piąty

podklasa

oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzajów działalności; Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki. np. podklasa 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.).

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 11 lipca 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.