Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Obowiązki związane z przekazywaniem adresów do KRS przy rejestracji spółki

Gazeta Podatkowa

Art. 19a ust. 5 ustawy o KRS od 15 marca 2018 r. stanowi, że do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru (tj. KRS), likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Regulacji tej należy przestrzegać przy zakładaniu spółki.

Obowiązek przekazywania adresów do KRS nie jest nowy. Dotychczas wynikał on z przepisów K.s.h. dotyczących handlowych spółek osobowych czy z art. 167 § 3 K.s.h. Ten ostatni został uchylony z dniem 15 marca 2018 r. Natomiast w pozostałych przypadkach art. 19a ust. 5 ustawy o KRS w nowym brzmieniu ma stanowić regulację szczególną dotyczącą przekazywania adresów do KRS.


Jeżeli adres do doręczeń podlegający złożeniu w aktach rejestrowych zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o KRS znajduje się poza obszarem UE, trzeba będzie wskazać pełnomocnika do doręczeń w RP.

Kolejny obowiązek dla spółek kapitałowych

Dodatkowy obowiązek w odniesieniu do spółek kapitałowych (tj. z o.o., prostych spółek akcyjnych i akcyjnych) polega na konieczności przekazania listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń (albo firmę lub nazwę i siedzibę) członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Lista ta musi być składana przy pierwszym wniosku o wpis do KRS. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, trzeba będzie podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej (nowy art. 19a ust. 5d zd. 1-2 ustawy o KRS).

W odniesieniu do tej listy obowiązuje także powinność jej aktualizacji w razie zmiany osób ujętych w liście, ewentualnie gdy zmodyfikowane zostaną dane tych osób. W takich okolicznościach sądowi rejestrowemu trzeba przedłożyć nową listę.

W spółce z o.o., o ile jej umowa spółki nie stanowi inaczej, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników (art. 201 § 4 K.s.h.). Oznacza to, że gdy umowa spółki nie zmienia tej reguły, to trzeba będzie sporządzić listę z adresami wspólników.

Zgłoszenie aktualizacyjne adresów do doręczeń

Przekazywane sądowi rejestrowemu adresy nie są wpisywane do rejestru. Są gromadzone w aktach rejestrowych podmiotu. Akta te są jawne. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o KRS każdy ma prawo przeglądania m.in. akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgłoszenie dotyczące złożenia oświadczenia z aktualnym adresem do doręczeń (art. 19a ust. 5 ustawy o KRS w nowym brzmieniu), ewentualnie uaktualnionej listy zgodnie z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS nie podlega żadnej opłacie. Zgłoszenia te będą mogą być składane przez podmiot wpisany do KRS albo przez osoby, które muszą przekazywać i aktualizować swoje adresy do doręczeń.

Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczenia będą dokonywane na dotychczasowy adres przekazany do akt rejestrowych. Przy tym z nowych przepisów K.p.c. wynika, że w razie niemożności doręczenia pisma procesowego (orzeczenia) z uwagi na niezgłoszenie oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń, pozostawiane ono będzie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że inny adres do doręczeń lub miejsce zamieszkania i adres będą sądowi znane.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.