Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 stycznia 2021 r.
          Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021 r., godz. 12:00
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
Aktualnie jesteś: KROK TRZECI » Formalności w US » Nadanie NIP
separatorgoraprzod
A A A

Nadanie NIP

Gazeta Podatkowa

Nadanie NIP

Identyfikatorem podatkowych podatników prowadzących działalność gospodarczą jest NIP. Nadanie tego numeru następuje po złożeniu zgłoszenia identyfikacyjnego. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, a także liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika.

NIP dla przedsiębiorcy przez CEIDG

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zgłoszenie identyfikacyjne stanowiące podstawę nadania NIP składają w ramach wniosku o wpis do CEIDG.

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku, niezbędne do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Dane są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu. Potwierdzeniem nadania NIP jest ujawnienie tego numeru w CEIDG. Informacja o NIP jest automatycznie przekazywana do CEIDG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez Centralny Rejestr Podmiotów - Krajową Ewidencję Podatników (CRPKEP), nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia.

NIP dla osoby niewpisanej w CEIDG

Działalnością gospodarczą w rozumieniu Ordynacji podatkowe jest nie tylko każda działalność zarobkowa w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, ale także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby ją wykonującej - do przedsiębiorców. Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą, ale niepodlegająca wpisowi do CEIDG, również musi mieć NIP. Zgłoszenie identyfikacyjne składa na formularzu NIP-7. Zgłoszenie to można złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do niego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

NIP dla podmiotów zarejestrowanych w KRS

Zgłoszenie identyfikacyjne podmiotów podlegających wpisowi do KRS opiera się na dwóch rodzajach danych: podstawowych (objętych treścią wpisu w KRS, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych) oraz uzupełniających. Podatnik zgłasza informacje podstawowe tylko we wniosku o wpis do KRS. KRS przekazuje je automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do CRP KEP oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) są one przekazywane z CRP KEP.

NIP jest nadawany automatycznie po zamieszczeniu w CRP KEP danych podstawowych danego podmiotu, a w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego - po zamieszczeniu danych uzupełniających potwierdzających status płatnika składek ubezpieczeniowych. Informacja o NIP powinna być przekazana przez CRP KEP do KRS automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Procedura ta może się wydłużyć do 3 dni, jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia przez urząd skarbowy postępowania wyjaśniającego, czy podmiot nie otrzymał już wcześniej NIP. Potwierdzeniem nadania NIP jest ujawnienie tego numeru w KRS.

Podmiot zgłasza natomiast samodzielnie dane uzupełniające. Są to informacje wymagane w relacjach z administracją skarbową, GUS i ZUS. Do danych uzupełniających niezbędnych w kontaktach z administracją skarbową zalicza się: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w SKOK, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową (w tym jego NIP), adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników (w tym ich identyfikatory podatkowe). Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających należy złożyć na formularzu NIP-8 w ciągu 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do KRS. Krótszy termin wskazuje jednak ZUS w swoim poradniku dotyczącym rejestracji firmy w KRS (zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl). Można w nim przeczytać, że jeżeli nowo utworzony podmiot ma być płatnikiem składek, zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających musi złożyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS. NIP-8 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenie przesyłane przez internet podpisuje uprawniona osoba kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba ta musi być uprzednio zgłoszona na formularzu UPL-1.

NIP dla spółki cywilnej

Spółka cywilna, aby uzyskać NIP, składa w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Urząd skarbowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników:

» dla podatników VAT – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach VAT (ustalany zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika)
» dla pozostałych podatników będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku (ustalany zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika)
» dla pozostałych podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście
» dla płatników podatków oraz płatników składek ZUS, niebędących jednocześnie ww. podatnikami - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika, a w pozostałych przypadkach - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.