Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 sierpnia 2022 r.
          Ostatnia aktualizacja: 17.08.2022 r., godz. 11:56
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Warunki zaliczania składników majątku do środków trwałych

Gazeta Podatkowa

Dla celów podatkowych za środki trwałe podlegające amortyzacji uznaje się nabyte lub wytworzone we własnym zakresie:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
   
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
   
 • inne przedmioty,

gdy wymienione składniki majątku spełniają równocześnie następujące warunki:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
   
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
   
 • przewidywany przez podatnika okres ich używania jest dłuższy niż rok,
   
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Własność lub współwłasność środka trwałego

Własność lub współwłasność składnika majątku jest jednym z warunków, którego spełnienie pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Wyjątkiem od tej zasady jest wykorzystywanie składnika majątku na podstawie umowy leasingu finansowego.

Jeżeli składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wtedy ma on prawo zaliczyć ten składnik do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, którą ustalił w takiej proporcji, w jakiej pozostaje jego udział we współwłasności (art. 22g ust. 11 updof oraz art. 16g ust. 8 updop).


Przykład

Ojciec z synem wspólnie kupili samochód. Udziały we współwłasności są równe. Samochód wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej tylko syn. Samochód został ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez syna. Wartość początkową stanowi kwota odpowiadająca 50% wartości tego pojazdu.


Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących współwłasność majątkową małżonków. Oznacza to, że składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, choć stanowią również współwłasność drugiego małżonka, podlegają pełnej amortyzacji u małżonka, który wykorzystuje je w prowadzonej działalności.


Przykład

Państwo Janina i Jan Kowalscy objęci są wspólnością majątkową. Kupili samochód osobowy. Pojazd ten został zarejestrowany na panią Janinę. Pan Jan zamierza wykorzystywać ten pojazd w jednoosobowej działalności gospodarczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samochód ujął w ewidencji środków trwałych i amortyzował go w całości. Nie mógłby tak postąpić, gdyby wyłącznym właścicielem samochodu była jego żona.


Przepisy prawa przewidują możliwość wybudowania budynku lub budowli na cudzym gruncie, jeśli grunt ten jest użytkowany na podstawie umowy najmu lub dzierżawy z prawem wybudowania na nim budynku lub budowli. Wybudowane obiekty nie będą stanowiły własności podatnika, ale w okresie wykorzystywania ich przez podatnika w prowadzonej działalności będzie miał on prawo do ich amortyzacji. Budynki (budowle) wybudowane na cudzym gruncie stanowią odrębną kategorię środków trwałych, są one wskazane w art. 22a ust. 2 pkt 2 updof i art. 16a ust. 2 pkt 2 updop. W tym przypadku choć nie są własnością podatnika, to do celów podatkowych podlegają one amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania.

Amortyzować można też środek trwały przewłaszczony na zabezpieczenie spłaty kredytu. Kredytobiorca wprawdzie nie jest w tym czasie jego właścicielem, ale z przepisów art. 22f ust. 5 updof i art. 16f ust. 4 updop jednoznacznie wynika, że to on nalicza odpisy amortyzacyjne.

Kompletność środka trwałego i jego zdatność do użytku

Drugim warunkiem zaliczenia składnika majątku do środków trwałych jest jego kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania. Tym samym nie jest możliwe amortyzowanie np. budynku w trakcie budowy. Z kolei nie trzeba przerywać amortyzacji obiektów np. czekających na remont. Jedynie środek trwały, który nie jest używany na skutek zawieszenia wykonywania działalności na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub który przestał być używany na skutek zaprzestania przez podatnika działalności, w której środek ten był wykorzystywany, nie podlega dalszej amortyzacji.

Okres używania środka trwałego

Składnik majątku będzie zaliczony do środków trwałych, jeśli przewidywany okres jego użytkowania jest dłuższy niż rok. Składników majątku kompletnych i zdatnych do użytku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej podatnika nie zalicza się do środków trwałych, jeżeli przewidywany okres ich używania nie przekracza roku.

Jeżeli więc podatnik uzna, że dany składnik majątku nie będzie przez niego używany dłużej niż rok, np. planuje sprzedać go przed upływem roku od daty nabycia, wówczas ma prawo wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Gdyby jednak po upływie roku okazało się, że założenie to było błędne, podatnik poniesie konsekwencje przewidziane odpowiednio w art. 22e updof lub art. 16e updop.

Wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością

Ostatnim warunkiem, który musi być spełniony, aby dany składnik majątku zaliczyć do środków trwałych, jest wykorzystywanie go na potrzeby związane z prowadzoną działalnością lub oddanie go do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Jeżeli podatnik tylko przeznaczy dany składnik majątku do celów prowadzonej działalności, lecz nie będzie go użytkował zgodnie z tym przeznaczeniem, to nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.