Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 września 2023 r.
          Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 r., godz. 12:07
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
separatorgoraprzod
A A A

Środek trwały wytworzony we własnym zakresie

Gazeta Podatkowa

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową przyjmuje się koszt wytworzenia. Z kolei do kosztu wytworzenia zalicza się:

 • wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych,

 • koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi,

 • inne koszty, które dają się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Zasady ustalania wartości początkowej wytworzonych środków trwałych wynikają z art. 22g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 updof oraz art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 updop.

Jak widać lista wydatków, które składają się na koszt wytworzenia środka trwałego, jest otwarta i podatnik każdorazowo musi prowadzić analizę kosztów ponoszonych w związku z wytworzeniem nowego składnika majątku.


Przykład

Spółka z o.o. planuje budowę hali produkcyjnej. Na terenie, na którym ma ona powstać, znajdowały się urządzenia elektroenergetyczne należące do zakładów energetycznych. W związku z budową hali przesunięto te urządzenia. Spółka z o.o. poniosła 50% kosztów tej operacji. Nakłady związane z przesunięciem tych urządzeń są - w świetle definicji kosztu wytworzenia - innymi kosztami dającymi się zaliczyć do kosztu wytworzenia składnika majątku. Wobec tego spółka powinna zaliczyć je do kosztu wytworzenia hali produkcyjnej.


Do kosztu wytworzenia nie zalicza się:

 • kosztów ogólnych zarządu,

 • kosztów sprzedaży,
   

 • pozostałych kosztów operacyjnych,
   

 • kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W sprawie ustalenia kosztu wytworzenia stanowiącego podstawę wartości początkowej środka trwałego Departament Podatków Dochodowych w piśmie opublikowanym na łamach Biuletynu Skarbowego nr 1 z 2009 r. wyjaśnił: „Zaliczenie do kosztów wytworzenia nie powinno być dokonywane wyłącznie na podstawie schematycznego przyporządkowania kosztów do konkretnego Pionu, tj. Technicznego, Głównego Specjalisty ds. Współpracy Zewnętrznej, Prawno-Administracyjnego, Finansowego, Personalnego i Informatyki oraz Rady Nadzorczej i Zarządu. Należy bowiem skonkretyzować rodzaj kosztów i ich powiązanie z inwestycją. Do kosztów wytworzenia zalicza się koszty obsługi technicznej (służby technicznej) i innych pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i składki, koszty eksploatacji samochodów, materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych, koszty najmu, mediów itp. (…). Koszty administracyjne, finansowe i obsługi prawnej pozostające w związku z prowadzoną inwestycją wpływają na podstawę amortyzacji (…). Natomiast koszty ogólne zarządu, administracyjne i finansowe, które nie są bezpośrednio związane z realizacją inwestycji, lecz służą również innym celom, nie powiększają podstawy amortyzacji. Ponadto do kosztów wytworzenia środka trwałego nie zalicza się kosztów organów kontrolnych firmy oraz pozostałych wydatków, których nie można przyporządkować do inwestycji. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się bowiem kosztów, które nie mają bezpośredniego związku z realizowaną inwestycją, w tym kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania”.

Na koszt wytworzenia składają się m.in. prowizje i odsetki bankowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, jeżeli jego wytworzenie sfinansowane było w części albo w całości kredytem bankowym. Jednocześnie, na mocy art. 23 ust. 1 pkt 33 updof i art. 16 ust. 1 pkt 12 updop, odsetek tych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.


Przykład

Spółka z o.o. wybudowała magazyn. Materiały budowlane kosztowały 100.000 zł (plus 23.000 zł VAT, który odliczono od podatku należnego). Zakup ten sfinansowano kredytem bankowym. Spółka zapłaciła 2.000 zł prowizji. Odsetki były naliczane za każdy dzień obowiązywania umowy. Od dnia uruchomienia kredytu do dnia oddania środka trwałego do użytku naliczono odsetki w kwocie 1.200 zł.

Roboty budowlane wykonywali pracownicy spółki. Ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi za czas, kiedy pracowali na budowie, wyniosły 95.000 zł. Na wartość początkową budynku złożyły się następujące wielkości:
 

        - wartość materiałów budowlanych 100.000 zł,
        - prowizja bankowa
 2.000 zł,
        - odsetki naliczone do dnia oddania magazynu do używania
 1.200 zł,
        - koszt wynagrodzenia
 95.000 zł.

W sumie koszt wytworzenia wyniósł 198.200 zł.


Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów wytworzenia nie mogą zaliczyć wartości pracy własnej, małżonka i małoletnich dzieci.


Przykład

Spółka cywilna wykonująca działalność w zakresie naprawy samochodów wybudowała budynek gospodarczy z przeznaczeniem na warsztat i magazyn części zamiennych. Spółka poniosła na ten cel następujące wydatki:
 

        - na zakup materiałów budowlanych
230.000 zł (plus VAT 52.900 zł),
        - za usługi firmy budowlanej
 85.000 zł (plus VAT 19.550 zł),
        - na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi)
          pracowników spółki, którzy pomagali przy budowie
 18.000 zł.

Ponadto wspólnicy osobiście wykonali instalację elektryczną. Pracę własną wycenili na 25.000 zł.

VAT podlega odliczeniu, nie zwiększa więc wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się pracy własnej podatników. Wobec tego wartością początkową tego środka trwałego jest koszt wytworzenia w wysokości 333.000 zł (230.000 zł + 85.000 zł + 18.000 zł).


Ustaloną według przedstawionych zasad wartość początkową środka trwałego koryguje się o różnice kursowe, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 5 updof i art. 16g ust. 5 updop). Podatkowe zasady ustalania różnic kursowych regulują przepisy art. 24c updof i art. 15a updop. Koszt wytworzenia powiększa się lub zmniejsza o zrealizowane różnice kursowe określone w tych przepisach.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.