Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

Amortyzacja metodą liniową

Gazeta Podatkowa

Amortyzacja metodą liniową (art. 22i updof oraz art. 16i updop) to odpisy amortyzacyjne od stałej podstawy i według tej samej stawki (określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc lub co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Amortyzację rozpoczyna się pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji, a kończy - tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego środka lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto bądź stwierdzono jego niedobór (suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu).

Suma odpisów amortyzacyjnych środka trwałego dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środek ten został wprowadzony do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia go do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.
 

Lata podatkowe
Wyliczenie odpisu amortyzacyjnego
Roczny odpis amortyzacyjny
Łączny odpis amortyzacyjny
2018
(IV-XII)
[(280.000 zł x 14%) : 12 m-cy] x 9 m-cy = 29.400 zł
29.400 zł
29.400 zł
2019
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200 zł
68.600 zł
2020
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200 zł
107.800 zł
2021
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200 zł
147.000 zł
2022
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200 zł
186.200 zł
2023
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200 zł
225.400 zł
2024
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200 zł
264.600 zł
2025 
(I-V)
280.000 zł - 264.600 zł = 15.400 zł
15.400 zł
280.000 zł

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60