Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Dotacja z FP na podjęcie działalności i jej skutki w księdze

Gazeta Podatkowa

Podatnicy mogą otrzymać dotację z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ze środków tych mogą zakupić środki trwałe lub wyposażenie. To, jakie składniki majątku podatnik nabędzie, determinuje sposób ujęcia dotacji w księdze podatkowej.

Starosta może z Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Tak stanowi art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.). Środki te mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych lub wyposażenia.

Zakupione środki trwałe

W art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) uregulowano, że nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń związanych z zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Stąd dotacja z Funduszu Pracy w części przeznaczonej na sfinansowanie zakupu środka trwałego nie podlega ujęciu w księdze podatkowej w kolumnie przeznaczonej do ewidencji przychodów. Jej kwota może natomiast dla celów informacyjnych zostać ujęta w kolumnie 17 "Uwagi".

Jeśli chodzi o sam środek trwały, to fakt, że jego zakup dofinansowano ze środków dotacji z Funduszu Pracy, nie ma wpływu na jego wartość początkową. Tę ustala się w cenie nabycia, zgodnie z art. 22g ustawy o pdof, i wpisuje do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej wraz z księgą. Jednak odpisy amortyzacyjne od środka trwałego w całości sfinansowanego dotacją z Funduszu Pracy nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof, a co za tym idzie nie będą one księgowane w kosztach w księdze. Jeśli z dotacji zostanie sfinansowana część zakupu środka trwałego, do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" będzie można wpisywać odpisy amortyzacyjne od takiego środka trwałego w części niepokrytej dotacją (przykład).

Przykład

Podatnik w listopadzie 2023 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych maszynę o wartości początkowej 15.000 zł. Połowę wartości początkowej tego środka pokryła dotacja przyznana z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (7.500 zł). Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 250 zł, według wyliczenia (15.000 zł × 20%) : 12 m-cy.

Od grudnia 2023 r. co miesiąc podatnik będzie wpisywał do kolumny 13 księgi "Pozostałe wydatki" odpisy amortyzacyjne od wartości maszyny w kwocie 125 zł, tj. 250 zł × 50%.

Zakupione wyposażenie

Za wyposażenie uważa się m.in. składniki majątku spełniające definicję środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł i ze względu na to wydatki na ich nabycie mogą zostać odpisane w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o pdof). Dotacja z Funduszu Pracy w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o pdof. Jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof podlega on zwolnieniu z podatku dochodowego. Przychodu z tego tytułu podatnik nie wpisuje do księgi podatkowej w kolumnie przeznaczonej do ewidencji przychodów. Może jedynie dobrowolnie wpisać go do kolumny 17 księgi "Uwagi" (będzie on musiał być wzięty pod uwagę m.in. przy określaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od nowego roku).

Z kolei wartość nabytego wyposażenia sfinansowanego ze środków Funduszu Pracy należy ująć w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pod datą oddania go do używania.

"(...) Urząd Pracy przyznał Panu środki na podstawie ww. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy (...) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z otrzymanych środków zakupił Pan:

- wyposażenie takie jak: laptop (...), drukarka 3D (...), (...) program (...), których wartość jednostkowa nie przekraczała 10.000 zł, oraz
- spawarkę światłowodów X (...) za kwotę 12.062,55 zł, która (...) została przez Pana zaliczona do środków trwałych.

Poniesione wydatki zostały dokonane na potrzeby świadczonych przez Pana usług (...), tj. wykonywania instalacji elektrycznych.

(...) stwierdzić należy, że otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej - w części przeznaczonej na zakup spawarki światłowodowej X (...), stanowiącej środek trwały - nie stanowią dla Pana przychodu. Natomiast w pozostałej części, przeznaczonej na zakup wyposażenia, stanowią przychód z działalności gospodarczej, jednak (...) są zwolnione od opodatkowania.

(...) poniesione przez Pana wydatki na zakup wyposażenia, sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. (...) skoro zakup spawarki światłowodowej X (...), stanowiącej środek trwały, został sfinansowany z dotacji, to nie może Pan do kosztów uzyskania przychodów zaliczać odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego.

(...) kwoty wydatkowane na zakup wyposażenia, stanowiące koszty uzyskania przychodów, może Pan zaksięgować w kolumnie 13, przeznaczonej do wpisywania pozostałych kosztów. Natomiast kwoty amortyzacji środka trwałego niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania, nie muszą być ujmowane w księdze. (...) jedynym miejscem, gdzie można księgować te odpisy jest kolumna 17 (...)".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 października 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.510.2023.2.MJ

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.