Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

Firmowe konto w spółce cywilnej

Gazeta Podatkowa

Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego nie jest odrębnym podmiotem prawa. Dlatego też rachunek bankowy nie będzie należał do spółki, ale będzie to wspólny rachunek wspólników. Możliwość utworzenia takiego konta przewiduje ustawa Prawo bankowe.  Z przepisów tej ustawy wynika, że rachunek bankowy może być prowadzony Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (rachunek wspólny). Bez wątpienia rachunek taki może zostać założony dla wspólników, którzy są osobami fizycznymi. Nie jest to już tak oczywiste, gdy do grona uczestników spółki należy osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Według jednego stanowiska jest to dopuszczalne w ramach swobody umów, według drugiego nie. Praktyka banków jest różna. Najlepiej zatem upewnić się, czy dany bank umożliwia założenie wspólnego rachunku, gdy wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne.


Ważne! Kodeksowe/umowne zasady reprezentacji obowiązujące w spółce nie są skuteczne w odniesieniu do środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym. W tej materii decydujące znaczenie mają bowiem regulacje Prawa bankowego.


W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa tego rachunku nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może:

  • dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, 
     
  • w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym wspólników spółki cywilnej może określać umowa tego rachunku.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60