Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018 r., godz. 12:00
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 36.480
separatorgoraprzod
A A A

Ulgowy ZUS dla nowego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa

Obowiązkowe składki ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności niewątpliwie stanowią spory wydatek dla wielu przedsiębiorców. Jednak dla tych, którzy dopiero startują z własną firmą, przewidziano ulgę w ich opłacaniu. W początkowym okresie jej prowadzenia mają bowiem prawo płacić niższe składki ubezpieczeniowe. Muszą tylko spełnić określone warunki.

Pierwszą firmę, jaką prowadziłem, zlikwidowałem 4 lata temu. Jednak przed likwidacją miałem ją zawieszoną przez prawie 2 lata. W sumie nie prowadziłem tej działalności (ani żadnej innej) przez ponad 5 lat. Zamierzam w tym roku rozpocząć prowadzenie kolejnej działalności gospodarczej. Czy będę miał prawo opłacać ulgowe składki ZUS?

Aby móc opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, Czytelnik powinien rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od momentu zaprzestania prowadzenia poprzedniej firmy.

Po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (przez 24 pełne miesiące kalendarzowe) od podstawy wymiaru odpowiadającej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z tej preferencji (patrz ramka), jest niewykonywanie działalności przez określony czas przed założeniem obecnej firmy.

Z pytania wynika, że Czytelnik miał zawieszoną działalność gospodarczą przez prawie 2 lata, po czym ją zlikwidował. Od czasu jej likwidacji upłynęły 4 lata. Łącznie okres niewykonywania przez niego działalności gospodarczej wynosi ponad 5 lat. W tym przypadku najprawdopodobniej wymagana przerwa 60 miesięcy kalendarzowych w wykonywaniu pozarolniczej działalności zostanie zachowana. Czytelnik musi jednak pamiętać o drugim z warunków wymaganych do tego, aby móc opłacać tzw. ulgowy ZUS, czyli niewykonywaniu działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.


630 zł - obowiązująca w 2018 r. najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych dla nowego przedsiębiorcy.


Do końca marca 2018 r. mam zawartą umowę o pracę, natomiast od 1 kwietnia br. planuję założyć własną firmę. Jako przedsiębiorca będę świadczył usługi m.in. na rzecz mojego obecnego pracodawcy i będą to prace tego samego rodzaju, które wykonuję u niego w ramach stosunku pracy. Wiem, że od dnia rozpoczęcia działalności nie będę mógł skorzystać z opłacania ulgowych składek. Czy będzie to jednak możliwe, jeśli po jakimś czasie zakończę współpracę z pracodawcą?

TAK. Pod pojęciem "byłego pracodawcy" należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności (także takiego, z którym przedsiębiorca nie rozwiązał stosunku pracy). Aby skorzystać z ulgowego ZUS, zakres czynności wykonywanych w ramach działalności na rzecz byłego pracodawcy nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych u niego w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy z kolei rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach umowy o pracę. Warunek niewykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy dotyczy nie tylko pierwszego dnia jej prowadzenia, ale całego 24-miesięcznego okresu.

Niemniej jednak od momentu, w którym przedsiębiorca zaprzestanie wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, będzie mógł skorzystać z prawa do opłacania składek społecznych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oczywiście do czasu upływu 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia funkcjonowania firmy.


Przez 4 ostatnie lata byłam zatrudniona na etacie w spółce cywilnej, jako pracownik biurowy. Otrzymałam propozycję od wspólników spółki, aby rozwiązać umowę o pracę ze spółką i przystąpić do niej jako jej wspólnik. Czy będę mogła opłacać składki społeczne do ZUS na preferencyjnych warunkach, jeśli w dalszym ciągu będę wykonywała w spółce prace biurowe?

TAK. Po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej, Czytelniczka będzie mogła opłacać składki społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wspólnik spółki cywilnej (nawet w przypadku świadczenia uprzednio pracy na jej rzecz) podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tej spółki, wprawdzie działa w imieniu spółki, to jednak na swoją rzecz. To z kolei przesądza, iż stając się wspólnikiem tej spółki nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy, lecz na swoją rzecz jako osoby prowadzącej działalność.


Niedawno założyłem własną firmę usługową. Ze względu na stale rosnącą ilość zamówień, chciałbym, aby przy prowadzeniu firmy pomagała mi moja niepracująca żona. Czy będę mógł opłacać za nią składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, skoro ja opłacam je od obniżonej podstawy?

NIE. Prawo do opłacania składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru przysługuje wyłącznie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Ulgi tej nie stosuje się w stosunku do osób rozpoczynających współpracę przy prowadzeniu takiej działalności, nawet jeżeli sam przedsiębiorca z niej korzysta.

Nowy przedsiębiorca może opłacać składki społeczne na preferencyjnych zasadach, jeśli:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził jakiejkolwiek pozarolniczej działalności (o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
     
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 marca 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60