Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

Zatrudnienie pracownika nie wpływa na ulgę dla "nowych" przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Opłacam z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy po zatrudnieniu przeze mnie pracownika utracę prawo do opłacania tzw. małego ZUS-u?

NIE. Zatrudnienie przez Czytelnika pracownika nie będzie miało wpływu na korzystanie przez niego z ulgi przewidzianej dla "nowych" przedsiębiorców.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia dla tych osób wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Prawo do opłacania składek społecznych od obniżonej podstawy nie przysługuje osobom, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,
     
  • nie wykonują na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli przedsiębiorca spełnia wymienione warunki, to po zatrudnieniu w swojej firmie osoby na podstawie umowy o pracę, w dalszym ciągu będzie mógł opłacać składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wśród przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z omawianej ulgi nie wymienia się bowiem takich, którzy zatrudniają pracowników.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60