Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

Ulgowe składki po wznowieniu działalności

Gazeta Podatkowa

Pod koniec ubiegłego roku rozpocząłem działalność gospodarczą. Opłacam z tego tytułu do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Obecnie chciałbym zawiesić prowadzenie działalności na okres 2 miesięcy. Czy po jej wznowieniu w dalszym ciągu będę mógł korzystać z tej preferencji?

TAK. Jeśli Czytelnik w dalszym ciągu będzie spełniał ku temu wymagane warunki, to po wznowieniu działalności gospodarczej będzie mógł nadal opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,
     
  • nie wykonują na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Okres korzystania z tej preferencji wynosi 24 miesiące kalendarzowe. Liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Do okresu korzystania z ulgi wlicza się czas, w którym przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, np. z powodu zawieszenia działalności gospodarczej, podlegania tym ubezpieczeniom z innego tytułu.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60