Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r., godz. 12:43
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych na uruchomienie firmy

Gazeta Podatkowa

Wsparcie przysługuje osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu. Mają one możliwość uzyskania jednorazowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na:

1) podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej lub rolniczej,

2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

3) ponowne prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie ze złożonym przez osobę niepełnosprawną oświadczeniem upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Wniosek o wsparcie finansowe należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

Podczas oceny wniosku starosta zwraca uwagę w szczególności na:

 • przewidywane efekty ekonomiczne planowanego przedsięwzięcia,
   
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
   
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
   
 • kalkulację wydatków i wkład własny.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień czy nieprawidłowości starosta w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku informuje o tym fakcie wnioskodawcę, a ten w trakcie następnych 14 dni od daty otrzymania tej informacji powinien je usunąć.

Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów. Jednakże nie może to nastąpić wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznaczone mają zostać środki pochodzące z PFRON. W przypadku oceny pozytywnej wnioskodawca wzywany jest do stawiennictwa, celem negocjacji warunków umowy. Natomiast odmowna decyzja zawsze zawiera uzasadnienie.

Podpisując umowę o udzieleniu wsparcia ze środków PFRON osoba niepełnosprawna zobowiązuje się do przeznaczenia tych środków na cel zapisany w umowie. Musi także informować starostę o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie do 7 dni od momentu ich wystąpienia. Ponadto jest ona zobowiązana do udokumentowania realizacji warunków umowy na każde wezwanie starosty. Dodatkowo po zakończeniu przedsięwzięcia musi dokonać rozliczenia otrzymanych środków w terminie, który każdorazowo wskazany jest w umowie.

Wsparcie wypłacane jest w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, w kwocie nie wyższej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba bezrobotna wcześniej nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Środki finansowe przekazywane są na konto wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę m.in.:

1) odpisu z KRS,

2) kopii koncesji, zezwolenia bądź zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,

3) kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,

4) zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Możliwa jest też wypłata środków przed dostarczeniem dokumentów wskazanych w pkt 2. Może to nastąpić, jeżeli wydanie koncesji bądź zezwolenia uzależnione jest od posiadania przedmiotów czy urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać ich zakupu właśnie z tych środków.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 12 lipca 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.